fbpx
Attractive female trainee nurse on blue background

שם השואל/ת: אנונימי

מה ההבדל בין תואר BA לתואר B.S.N?

BA – Bachelor of Arts BSN – Bachelor of Science in Nursing שני התארים הם תארי תואר ראשון שמתקבלים בסיום לימודים אקדמיים בסיעוד, כתלות בתוכנית שהוגשה על ידי החוג לסיעוד למל"ג. ההבדל בין התארים נובע מההגדרה של תכני הלימוד ותמהיל הקורסים שנקבע בכל אחד ממוסדות הלימוד, מעבר ללימודי הליבה המחייבים. בתואר BSN תמצאו קורסים מתחומים מדעים יותר מאלו שתמצאו בתואר B.A
דילוג לתוכן