fbpx
Student in the class

שם השואל/ת: יואב מאור

מה ההבדל בין אח או אחות מעשיים לבין אח או אחות מוסמכים?

ההבדלים בין אח או אחות מעשיים לבין אח או אחות מוסמכים קיימים גם בהיקף הלימודים וגם בסמכויות: אח או אחות מעשיים עובדים בפיקוח של אחים ואחיות מוסמכים, הסמכויות שלהם מוגבלות לטיפול בסיסי במטופלים במתארים טיפוליים בפסיכיאטריה ובגריאטריה וההכשרה של אחים ואחיות מעשיים אורכת שנה. אחים ואחיות מוסמכים בעלי סמכויות רחבות של קבלת החלטות בטיפול הסיעודי, סמכויותיהם הרחבות מאפשרות להם לנהל את הטיפול, אחריות משמרת, הכשרה קלינית וכן הלאה. ההכשרה של אחים ואחיות מוסמכים אורכת בין 3-4 שנים
דילוג לתוכן